ဗမာဘာသာစကား (Burmese)

သွေးစည်းညီညွတ်စွာ နှာခေါင်းစည်းတပ်ကြပါ

ပြန်လည်သုံးသပ်ထားသော COVID-19 ကာကွယ်ရေး အခြေခံမူ

တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စားနပ်ရိက္ခာ အကျပ်အတည်းမှ တားဆီးခြင်

COVID-19 ကပ်ကြီးကို ကျော်လွန်ခြင်း -ဘေးကင်းလုံခြုံသော၊ အာမခံချက်ရှိသော၊ ရေရှည်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် စည်းရုံးတည်ဆောက်ခြင်း

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားနေ့တွင် IUF အာရှပစိဖိတ် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် သွေးစည်းညီညွတ်လျက်