ဗမာဘာသာစကား (Burmese)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားနေ့တွင် IUF အာရှပစိဖိတ် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် သွေးစည်းညီညွတ်လျက်
%d bloggers like this: